Χημικό εργαστήριο Πάτρα

Υποστήριξη Οινοποιείων
Πριν από έναρξη του τρύγου πραγματοποιούνται συσκέψεις στο οινοποιείο και στο εργαστήριο για την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών του οινοποιείου και του εργαστηρίου.
Μετά το τέλος των αλκοολικών ζυμώσεων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση εργαστηριακός και οργανοληπτικός έλεγχος των κρασιών.

 Αναλυτική
Αναλύσεις Οίνου για τις Κλασικές Παραμέτρους:

 1. Baume

 2. Ειδικό Βάρος

 3. Προσδιορισμός Αλκοόλης

 4. Σάκχαρα

 5. Ολική Οξύτητα, pH

 6. Πτητική Οξύτητα

 7. Προσδιορισμός Θειώδους (ελεύθερο και ενωμένο)

 Εξειδικευμένες Αναλύσεις Οίνου:

 • Μηλικό Οξύ

 • Προσδιορισμός Ωχρατοξίνης Α

 • Προσδιορισμός Ισταμίνης

 • Προσδιορισμός Εthyl Carbamate

 • Έλεγχος Βαρέων Μεταλλων στο Κρασί

 • Έλεγχος για Υπολείματα Φυτοφαρμάκων