Αναλύσεις τρφίμων

Άλλα Τρόφιμα
Σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων πραγματοποιείται ευρύ φάσμα χημικών δοκιμών, όπως, διαθρεπτική αξία, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, συντηρητικά, διοξίνες, κ.α, καθώς και μικροβιολογικών δοκιμών, όπως, ΟΜΧ, Bacillus cereus, E. coli, ζύμες, μύκητες, κ.α.

Επίσης, το εργαστήριό μας πραγματοποιεί χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε ζωοτροφές.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι: % υγρασία, % πρωτεΐνη, % λιπαρά, % τέφρα, % ασβέστιο, % νάτριο, % φώσφορο, μύκητες, ζύμες, Bacillus cereus.