Αναλύσεις λαδιού

Ελαιόλαδο
Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και θεωρείται προϊόν υγιεινής διατροφής, λόγω της περιεκτικότητάς του σε μονοακόρεστα λιπαρά.
Επίσης, αποτελεί έναν τομέα με έντονο εξαγωγικό ενδιαφέρον.
Οι παράμετροι που προσδιορίζουν την ποιότητα του είναι κυρίως η οξύτητά, ο αριθμός υπεροξειδίων και οι δείκτες Κ.

Ανάλυση Ελαιολάδου
Βσικοί Προσδιορισμοί: Οξύτητα, Αριθμός Υπεροξειδίων, Δείκτες Κ (Κ232, Κ270, ΔΚ)
Εξειδικευμένοι Προσδιορισμοί: Ύπαρξη Υπολειμμάτων από Φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα κ.α.

Τρόπος Δειγματοληψίας
Ξεπλένετε ένα μικρό μπουκαλάκι του νερού (500 mL), με το λάδι που θέλετε να αναλύσετε και μετά το γεμίζετε. Στη συνέχεια προσκομίζετε το δείγμα στο εργαστήριο το συντομότερο.