Αναλύσεις εδάφους- χώματος

Έδαφος
Η γονιμότητα του εδάφους είναι μία σύνθετη έννοια που αποτελεί συνδυασμό πολλών φυσικοχημικών ιδιοτήτων. Προκειμένου να επιτύχει ο αγρότης τη γονιμότητα στο χωράφι, επεμβαίνει και το λιπαίνει προκειμένου η καλλιέργεια να προοδεύσει δίνοντας την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Η εδαφολογική ανάλυση προσομειώνει τον τρόπο με τον οποίο παραλαμβάνει το φυτό τα θρεπτικά συστατικά από τις ρίζες του και μας δίνει πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των συστατικών αυτών στο φυτό.

 Πότε απαιτείται ανάλυση:

- Όταν επιλέγουμε καλλιέργεια

- Όταν επιλέγουμε χωράφι

- Όταν έχουμε πρόβλημα με την καλλιέργεια μας

- Όταν υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης του εδάφους

- Για την ετήσια παρακολούθηση των λιπασμάτων

- Όταν πρόκειται να γίνουν τεχνικά έργα

Βασική εδαφολογική ανάλυση:

1. pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
2. Κύρια Θρεπτικά Συστατικά: Άζωτο (N), το Κάλιο (K) και Φωσφόρος (P)
3. Δευτερεύοντα Θρεπτικά Συστατικά: Aσβέστιο (Ca) και Μαγνήσιο (Mg)
4. Ολικά Ανθρακικά
5. Ενεργά Ανθρακικά
6. Μηχανική Σύσταση
7. Οργανική Ουσία

 Επιπλέον Αναλύσεις:
Μικροθρεπτικά συστατικά όπως Ψευδάργυρο (Zn), Χαλκό (Cu), Σίδηρο (Fe), βόριο (B), ενεργό ασβέστιο κ.α

 Τρόπος Δειγματοληψίας
Λαμβάνετε 10 τυχαία δείγματα σε σχήμα zig-zag, ανά 10 στρέμματα (1 δείγμα ανά στρέμμα) και τα ανακατεύετε σε μια πλαστική σακούλα, συνολικού βάρους τουλάχιστον 1 κιλού.
Το βάθος λήψης για χαμηλά φυτά είναι 0-30 εκατοστά.
Αν πρόκειται για δένδρα ή αμπέλι λαμβάνετε δείγμα εκτός από βάθος 0-30 εκατοστά και από βάθος 30-60 εκατοστά, οπότε προσκομίζονται 2 δείγματα διαφορετικού βάθους.
Αν πρόκειται για θερμοκήπια λαμβάνετε δείγμα από βάθος 0-15 εκατοστά ή 0-20 εκατοστά, καθώς και περιμετρικά 15-20 εκατοστά από τους σταλάκτες.