Αναλύσεις νερού

Νερό
Στο εργαστήριο μας εφαρμόζονται έλεγχοι ρουτίνας & εξειδικευμένες αναλύσεις σε νερό δικτύου, γεωτρήσεων, θαλάσσης, πισίνας.

 Πότε απαιτείται ανάλυση:

1. Όταν το νερό πρόκειται να καταναλωθεί
2. Όταν με το νερό ποτίζουμε καλλιέργειες
3. Όταν χρησιμοποιοείται ως μέρος παραγωγής προϊόντων
4. Όταν εμφανίζονται οσμές, ιζήματα, θόλωμα ή άλλα «ελαττώματα»
5. Όταν πρόκειται για νερό κολύμβησης
6. Ως μέρος εφαρμογής του ελέγχου ποιότητας μιας επιχείρησης 

Ο μοναδικός τρόπος για να είστε σίγουροι για το τι περιέχει το νερό που καταναλώνετε, είναι μία αξιόπιστη φυσικοχημική και Μικροβιολογική ανάλυσή του.

 Φυσικοχημική Ανάλυση:
Βασικοί Προσδιορισμοί: Αγωγιμότητα, pH, Θολερότητα, Σκληρότητα, TDS
Προσδιορισμός Ανόργανων Συστατικών: Χλωριούχα, Αμμωνιακά, Νιτρικά, Νιτρώδη, Φωσφορικά, Θειικά, Φθοριούχα, Θειικά,
Διοξείδιο του άνθρακα, Διαλυμένο οξυγόνο, Φωσφόρος, Θείο, Πυρίτιο
Προσδιορισμοί Μετάλλων: Fe, Cu, Mn, As, K, Na, Hg, Pb, Cd, Ni, Ag, Se, Cr, Sb, Al, Ba,Be, Ca, Mg, Co, Li, Mo, Pd, Pt,.
Εξειδικευμένες Αναλύσεις: Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων, παρασιτοκτόνων, οργανικών πτητικών ενώσεων, φαινολών, τριαλογονομεθανίων

 Μικροβιολογική Ανάλυση:

  • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC
  • Enterococci
  • Coliforms
  • E. Coli
  • Clostridium perfringens
  • Pseudomonas aeruginosa

 Τρόπος δειγματοληψίας
Συλλέγετε 1,5-2 λίτρα νερού σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη 24ώρου σε περίπτωση και μικροβιολογικής ανάλυσης.
Διαφορετικά (μόνο για χημική ανάλυση) σε ένα μπουκάλι του νερού (1,5 λίτρου) αφού πρώτα το ξεπλύνετε καλά με το προς ανάλυση δείγμα.
Το δείγμα πρέπει να έρθει στο εργαστήριο μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο από την λήψη του και αφού έχει διατηρηθεί καλά κλεισμένο στο ψυγείο.